ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Tο Κοινωνικό Φαρμακείο χορηγεί δωρεάν φάρμακα σε όσους ανασφάλιστους διαθέτουν έγκυρη συνταγή.

Ώρες λειτουργίας :

Τρίτη 13:00 – 15:00

Πέμπτη  14:00- 15:30