ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Tο Κοινωνικό Φαρμακείο χορηγεί δωρεάν φάρμακα σε όσους ανασφάλιστους διαθέτουν έγκυρη συνταγή.

Ώρες λειτουργίας :

Τρίτη 11:00 – 14:00

Πέμπτη  14:00- 15:30