ΞΕΝΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΚΙΦΑ

Την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, μας επισκέφτηκε μία αντιπροσωπεία της οργάνωσης Collectif «Όλοι μαζί» από τη Μασσαλία, φέρνοντας μαζί τους φαρμακευτικό υλικό.

Επίσης, οι Cherry Sewell και Vivianne Lakra από την αλληλέγγυα Βρετανική Οργάνωση «GREECE SOLIDARITY CAMPAIGN» επισκέφθηκαν το ΚΙΦΑ την 25 Νοεμβρίου 2015 και στο πλαίσιο της ενίσχυσης του έργου μας ενημερώθηκαν για την τρέχουσα κατάσταση, την πρόσθετη δραστηριότητα σε θέματα προσφύγων (Κέντρα Υποδοχής, αλλά και κράτησης), δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεχιζόμενη εισροή ανθρώπων από τα ανατολικά σύνορα αλλά και τις δυσκολίες των τελευταίων από τα εγειρόμενα εμπόδια  σε βόρεια γειτονικά κράτη.

Η οργάνωση αυτή κάνει συχνά εκδηλώσεις για να μαζέψει χρηματικές δωρεεές, τις οποίες παραδίδει στην «Αλληλεγγύη Για Όλους», ώστε να μοιραστούν στα νοσοκομεία.