ΠΕΜΠΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΦΑ

Είμαστε στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας.

Από την αρχή του πέμπτου χρόνου λειτουργίας του ΚΙΦΑ ενισχύθηκε η εικόνα που είχε δημιουργηθεί από το φθινόπωρο του 2016 για όσους έχουν ανάγκη από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο κοινωνικό ιατρείο: άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλοδαποί, κυρίως πρόσφυγες, που χρειάζονται φάρμακα, οδοντίατρο ή ψυχιατρική / ψυχολογική υποστήριξη.

Λιγότεροι είναι συνολικά οι ασθενείς που προσέρχονται πλέον στο ΚΙΦΑ για ιατρική περίθαλψη, καθώς υπάρχει άμεση, δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας για όσους έχουν ΑΜΚΑ ή άδειες παραμονής. Ο κόσμος έχει ενημερωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο τους προηγούμενους μήνες. Εξάλλου το ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των ασθενών. Ωστόσο διαπιστώνουμε μεγαλύτερη ανάγκη για φάρμακα, καθώς δεν λειτουργούν στην Αθήνα φαρμακεία των ΜΚΟ που το προηγούμενο διάστημα κάλυπταν κάποιες ανάγκες, ενώ και το φαρμακείο του Δήμου Αθηναίων δεν λειτουργεί σταθερά.

Η συμμετοχή ασφαλισμένων και μη εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους άνεργους και τους συνταξιούχους, αν και έχει διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται βάσει νόμου να μην καταβάλλουν συμμετοχή. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι οι ΜΚΟ και τα δημοτικά ιατρεία δεν ενημερώνουν τους ασθενείς για το δικαίωμα πρόσβασής τους στο ΠΕΔΥ, ούτε σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στη φαρμακευτική δαπάνη και έτσι οι ασθενείς προσφεύγουν σε κοινωνικά ιατρεία. Στο ΚΙΦΑ ενημερώνουμε και βοηθούμε ώστε τα δικαιώματά τους να τα απαιτούν και να τα εξασφαλίζουν, στο βαθμό που η στελέχωση των δημόσιων δομών το επιτρέπει.

Συμμετέχοντας από το 2015 στην υποστήριξη των προσφύγων διαπιστώνουμε επίσης ότι στις δομές φιλοξενίας έχει βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ η κάλυψη όσων μένουν σε μικρούς ξενώνες ή σπίτια παρουσιάζει κενά.

 

Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας του ΚΙΦΑ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 31.080 περιστατικά: 13.965 ασθενείς εξετάσθηκαν στο Ιατρείο ή από τους αλληλέγγυους γιατρούς στα ιατρεία τους, σε 11.450 περιπτώσεις ασθενείς έλαβαν τα φάρμακά τους και σε περισσότερες από 3.290 περιπτώσεις ενημερώθηκαν και βοηθήθηκαν για να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας.

Τους πρώτους μήνες του πέμπτου χρόνου λειτουργίας του ΚΙΦΑ είχαμε αυξημένη προσέλευση στο φαρμακείο, παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο λειτουργήσαμε μόνο δυο εβδομάδες λόγω του Πάσχα. Οι μισοί περίπου ασθενείς είχαν οδοντιατρική φροντίδα, ενώ όσοι εξυπηρετήθηκαν από το φαρμακείο ξεπερνούσαν σε αριθμό εκείνους που έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Από την αρχή του πέμπτου χρόνου λειτουργίας του ΚΙΦΑ ενισχύθηκε η εικόνα που είχε δημιουργηθεί από το φθινόπωρο του 2016 για όσους έχουν ανάγκη από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο κοινωνικό ιατρείο: άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, αλλοδαποί, κυρίως πρόσφυγες, που χρειάζονται φάρμακα, οδοντίατρο ή ψυχιατρική / ψυχολογική υποστήριξη.

Λιγότεροι είναι συνολικά οι ασθενείς που προσέρχονται πλέον στο ΚΙΦΑ για ιατρική περίθαλψη, καθώς υπάρχει άμεση, δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας για όσους έχουν ΑΜΚΑ ή άδειες παραμονής. Ο κόσμος έχει ενημερωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο τους προηγούμενους μήνες. Εξάλλου το ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες των ασθενών. Ωστόσο διαπιστώνουμε μεγαλύτερη ανάγκη για φάρμακα, καθώς δεν λειτουργούν στην Αθήνα φαρμακεία των ΜΚΟ που το προηγούμενο διάστημα κάλυπταν κάποιες ανάγκες, ενώ και το φαρμακείο του Δήμου Αθηναίων δεν λειτουργεί σταθερά.

Η συμμετοχή ασφαλισμένων και μη εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για τους άνεργους και τους συνταξιούχους, αν και έχει διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται βάσει νόμου να μην καταβάλλουν συμμετοχή. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι οι ΜΚΟ και τα δημοτικά ιατρεία δεν ενημερώνουν τους ασθενείς για το δικαίωμα πρόσβασής τους στο ΠΕΔΥ, ούτε σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στη φαρμακευτική δαπάνη και έτσι οι ασθενείς προσφεύγουν σε κοινωνικά ιατρεία. Στο ΚΙΦΑ ενημερώνουμε και βοηθούμε ώστε τα δικαιώματά τους να τα απαιτούν και να τα εξασφαλίζουν, στο βαθμό που η στελέχωση των δημόσιων δομών το επιτρέπει.

Συμμετέχοντας από το 2015 στην υποστήριξη των προσφύγων διαπιστώνουμε επίσης ότι στις δομές φιλοξενίας έχει βελτιωθεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ η κάλυψη όσων μένουν σε μικρούς ξενώνες ή σπίτια παρουσιάζει κενά.

Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας του ΚΙΦΑ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 31.080 περιστατικά: 13.965 ασθενείς εξετάσθηκαν στο Ιατρείο ή από τους αλληλέγγυους γιατρούς στα ιατρεία τους, σε 11.450 περιπτώσεις ασθενείς έλαβαν τα φάρμακά τους και σε περισσότερες από 3.290 περιπτώσεις ενημερώθηκαν και βοηθήθηκαν για να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας.

Τους πρώτους μήνες του πέμπτου χρόνου λειτουργίας του ΚΙΦΑ είχαμε αυξημένη προσέλευση στο φαρμακείο, παρά το γεγονός ότι τον Απρίλιο λειτουργήσαμε μόνο δυο εβδομάδες λόγω του Πάσχα. Οι μισοί περίπου ασθενείς είχαν οδοντιατρική φροντίδα, ενώ όσοι εξυπηρετήθηκαν από το φαρμακείο ξεπερνούσαν σε αριθμό εκείνους που έλαβαν ιατρική φροντίδα.