Έκτος χρόνος λειτουργίας

Από το φθινόπωρο του 2016 και έως το φθινόπωρο του 2017 όσοι είχαν ανάγκη από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο κοινωνικό ιατρείο ήταν: άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, κατά τα τρία τέταρτα τουλάχιστον αλλοδαποί, κυρίως πρόσφυγες, που χρειάζονταν κατά κύριο λόγο φάρμακα, οδοντίατρο ή ψυχιατρική / ψυχολογική υποστήριξη. Από το φθινόπωρο του 2017 οι ασθενείς αυξήθηκαν, καθώς το ΚΙΦΑ αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τους πρόσφυγες που φτάνουν στην Αθήνα από τα νησιά και αλλού.

Στους ασθενείς αυτούς περιλαμβάνονται πρόσφυγες από κέντρα φιλοξενίας της Αττικής, ασυνόδευτοι ανήλικοι από αντίστοιχες δομές. Επίσης και  ασθενείς από το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στην Π. Ράλλη στους οποίους προσφέρεται κάθε εβδομάδα οδοντιατρική φροντίδα στο χώρο του ΚΙΦΑ καθώς και φαρμακευτική περίθαλψη σε συνεργασία με τους γιατρούς του κέντρου κράτησης.

Στη διάρκεια του πέμπτου χρόνου λειτουργίας και στις αρχές του έκτου χρόνου ο αριθμός των ασθενών παρουσίασε αυξομειώσεις, ήταν ωστόσο μικρότερος από τον προηγούμενο χρόνο . καθώς υπάρχει άμεση, δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας για όσους έχουν ΑΜΚΑ ή άδειες παραμονής πλέον. Εξάλλου το ΠΕΔΥ και τα νοσοκομεία ανταποκρίνονται κατά πολύ περισσότερο στις ανάγκες των ασθενών. Η συμμετοχή ασφαλισμένων και μη στα φάρμακα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα, αν και έχει διευρυνθεί ο αριθμός όσων δικαιούνται δεν καταβάλλουν συμμετοχή. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι οι ΜΚΟ και τα δημοτικά ιατρεία ενημερώνουν πλέον, μετά και από δικές μας πιέσεις, σε μεγαλύτερο βαθμό τους ασθενείς για το δικαίωμα πρόσβασής τους στο ΠΕΔΥ, καθώς και σχετικά με τη συμμετοχή ή μη στη φαρμακευτική δαπάνη. Στο ΚΙΦΑ συνεχίζουμε συστηματικά να ενημερώνουμε και να βοηθούμε ώστε να απαιτούν και να εξασφαλίζουν τα δικαιώματά τους οι ασθενείς.

Συμμετέχοντας από το 2015 στην υποστήριξη των προσφύγων διαπιστώνουμε ότι στις δομές φιλοξενίας έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό πλέον η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ η κάλυψη όσων μένουν σε μικρούς ξενώνες ή σπίτια παρουσιάζει μικρότερα κενά. Οι ανάγκες, ωστόσο, έχουν αυξηθεί και υπάρχουν κενά λόγω νέων αφίξεων.

Συνεχίζουμε να καλύπτουμε με φάρμακα έκτακτες ανάγκες δομών φιλοξενίας και κράτησης και συμμετέχουμε ενεργά στην κάλυψη των προσφύγων στο κέντρο φιλοξενίας στο Λαύριο, με είδη διατροφής κυρίως καθώς και άλλα πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε επίσης την άτυπη δομή Παλαιών Σφαγείων στη Ρόδο.

Συνολικά από την αρχή της λειτουργίας του ΚΙΦΑ έχουν εξυπηρετηθεί περισσότερα από 36.823 περιστατικά: 15.194 ασθενείς εξετάσθηκαν στο Ιατρείο ή από τους αλληλέγγυους γιατρούς στα ιατρεία τους, σε 14.520 περιπτώσεις ασθενείς έλαβαν τα φάρμακά τους και σε περισσότερες από 4.734 περιπτώσεις ενημερώθηκαν και βοηθήθηκαν για να απευθυνθούν στις δημόσιες δομές υγείας.