Συμπαράσταση στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Το συντονιστικό των Κοινωνικών Ιατρείων και Φαρμακείων Αττικής, συμπαρίσταται στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού και εκφράζει την αλληλεγγύη του απέναντι στο τελεσίγραφο της εταιρείας «Ελληνικόν Α.Ε» που το καλεί να εγκαταλείψει τον χώρο το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου.
Καλούμε τις δημοτικές αρχές και την περιφέρεια να προσπαθήσουν για άμεση εξεύρεση χώρου μετεγκατάστασης του ΜΚΙΕ καθώς και όλων των δομών κοινωνικής φροντίδας που βρίσκονται στο Ελληνικό ακόμα.
Τα ΚΙΦΑ είναι διαθέσιμα και για όσο χρειαστεί να καλύψουν τους προσερχόμενους στο ΜΚΙΕ μέχρι να λυθεί το θέμα της μετεγκατάστασής του.