Συλλογικότητα Ιτζεχοε

Η συλλογικότητα από το Ιτζεχόε της Γερμανίας συμμετέχει ουσιαστικά στη λειτουργία του ΚΙΦΑ. Τέλη Οκτωβρίου μας επισκέφθηκαν φέρνοντας φάρμακα απαραίτητα για τους ασθενείς που στηρίζουμε. Αυτή τη φορά μας έφεραν και χειρόγραφο δείγμα της ιδιαίτερης σχέσης που μας συνδέει.