2018

Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης Αθήνας στοιχεία λειτουργίας 2018   Από το φθινόπωρο του 2018 παγιώνονται οι τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του 2018. Όσοι έχουν ανάγκη από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο κοινωνικό ιατρείο είναι σχεδόν αποκλειστικά αλλοδαποί (80,05% ιατρική περίθαλψη, 90% φαρμακευτική περίθαλψη), κυρίως πρόσφυγες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες […]