Απώλεια

Όλοι εμείς εδώ στο ΚΙΦΑ στη Αθήνα γνωρίσαμε τον Hans–Peter Koch από την αλληλέγγυα συλλογικότητα της Κονστάνς πριν μερικά χρόνια μόνο. Λίγος χρόνος για μια ζωή δοσμένη στη βοήθεια αναξιοπαθούντων, αλλά πολύς για να διαπιστώσουμε πόσο είχε δοθεί σ’ αυτό που έκανε για το ΚΙΦΑ, για τους ασθενείς και εξυπηρετούμενους […]