Ποιοί είμαστε

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του.

Βρισκόμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου

Ο χώρος αλληλεγγύης «Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας» έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2020 και λειτουργεί με τη νομική μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Φέρει την επωνυμία «Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Εδρεύει σε μισθωμένο χώρο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Ικτίνου, αριθμός 2.  Η Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των κοινωνικά αδύναμων και όσων χρειάζονται βοήθεια υλική, φαρμακευτική, ψυχολογική  και ιατρική,  ανεξαρτήτως  εθνικότητας, διαμονής, φύλου, ηλικίας ή επαγγέλματος. Η στήριξη παρέχεται με τη δωρεάν  διάθεση αγαθών απαραίτητων για την αξιοπρεπή διαβίωση και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής δαπάνης, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες της εταιρείας και ανάλογα με τις δυνατότητες των εθελοντών που  συμμετέχουν στις δράσεις της.

Η επίτευξη των σκοπών της εταιρείας γίνεται αποκλειστικά με τη συμμετοχή εθελοντών και την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ο εκάστοτε εθελοντής, η εκάστοτε εθελόντρια  προσφέρει τις γνώσεις , τις δεξιότητές του καθώς και μέρος από τον ελεύθερο χρόνο του / της κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα, πέραν της γνώσης ότι προσφέρει και βοηθά αυτόν που χρειάζεται τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας  της προσφερόμενης εθελοντικής εργασίας είναι η συμβολή της εθελόντριας ή του εθελοντή στην υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας και την υλοποίηση των σκοπών της.  

Δωρεές στον τραπεζικό μας λογαριασμό:

ALPHA BANK GR0901401050105002002025873 BIC: CRBAGRAA

δικαιούχος: ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΠΟΛΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

H αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη » έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2020 ( αριθμός ΓΕΜΗ 1538777011000) με σκοπό την στήριξη με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των κοινωνικά αδύναμων και όσων χρειάζονται βοήθεια , υλική, φαρμακευτική , ψυχολογική και ιατρική, ανεξαρτήτως εθνικότητας , διαμονής, φύλου , ηλικίας ή επαγγέλματος. Η στήριξη παρέχεται με τη δωρεάν διάθεση αγαθών απαραίτητων για την αξιοπρεπή διαβίωση και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής δαπάνης, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες της εταιρείας.

(για να δείτε ολόκληρο το κείμενο ακολουθήστε τον σύνδεσμο)