Εθελοντές

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Ανοιχτή Αλληλέγγυα Πόλη Αστική ιδρύθηκε με κύριο σκοπό τη  στήριξη με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο των κοινωνικά αδύναμων και όσων χρειάζονται βοήθεια, υλική, φαρμακευτική, ψυχολογική και ιατρική, ανεξαρτήτως εθνικότητας, διαμονής, φύλου , ηλικίας ή επαγγέλματος. Η στήριξη παρέχεται με τη δωρεάν διάθεση αγαθών απαραίτητων για την αξιοπρεπή διαβίωση και την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής, ψυχιατρικής και οδοντιατρικής δαπάνης, ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητες της εταιρείας. Η επίτευξη των σκοπών της  εταιρείας γίνεται αποκλειστικά με τη συμμετοχή εθελοντών και την προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ο εκάστοτε εθελοντής  προσφέρει τις γνώσεις , τις δεξιότητές του καθώς και μέρος από τον ελεύθερο χρόνο του κατόπιν ελεύθερης βούλησης και χωρίς οικονομικό ή άλλο υλικό αντάλλαγμα, πέραν της γνώσης ότι προσφέρει και βοηθά αυτόν που χρειάζεται τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας  της προσφερόμενης εθελοντικής εργασίας είναι η συμβολή του εθελοντή στην υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας και την υλοποίηση των σκοπών της. Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του. Βρισκόμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου