Επικοινωνία

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του.

Βρισκόμαστε σε αναζήτηση νέου χώρου