ΤΟ ΚΙΦΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ

μετανάστες στο Πεδίο του Άρεως

Το ΚΙΦΑ, από τις πρώτες μέρες που συγκεντρώθηκαν πρόσφυγες και μετανάστες στο Πεδίο του Άρεως, υποστηρίζει σταθερά την περίθαλψη και τις άλλες ανάγκες τους.  Ανταποκρινόμαστε, όσο μπορούμε, στα αιτήματα που δημοσιοποιεί η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης με ρούχα, άλλα είδη και κυρίως με φάρμακα και το φαρμακευτικό υλικό που χρειάζεται.  Επίσης, εθελοντές μας συμμετέχουν ατομικά σε δράσεις της Πρωτοβουλίας.