Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σκαραμαγκά

Επισκεφθήκαμε για άλλη μια φορά το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Σκαραμαγκά και παραδώσαμε ρούχα και φάρμακα που συγκεντρώθηκαν από αλληλέγγυες δωρεές. Στο Κέντρο θα ανοίξει άμεσα το Νηπιαγωγείο για 60 παιδιά 2,5 έως 4 χρόνων, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά παρακολουθούν κανονικά σχολείο και λειτουργούν και τάξεις ενηλίκων μέσα στο Κέντρο. Υπάρχει ανάγκη χυμών και άλλων τροφίμων για να εξασφαλιστούν 60 μερίδες φαγητό την ημέρα για τα νήπια.

We have visited the Refugee Hospitality Center at Skaramagas and handed over clothing and medicines offered by our solidarity supporters. We have been informed that the Nursery will open shortly, 60 children of 2,5 to 4 years old will attend, while older children already attend school classes and adult classes are also in operation. Juices and other food are needed to provide for 60 daily meals for the young children.