Φάρμακα

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις ανάγκες προσφύγων και μεταναστών και συγκεντρώνουμε φάρμακα ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα από δομές φιλοξενίας οι οποίες έχουν επείγουσες ανάγκες. Στη διάρκεια του Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων, στείλαμε σημαντική ποσότητα φαρμάκων στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ΚΦΜΠ Κάτω Μηλιάς Πιερίας, τα οποία αγοράσαμε χάρη στην δωρεά της αλληλέγγυας συλλογικότητας Secours Populaire Francais. Επιπλέον ενισχύσαμε το Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια, κυρίως χάρη στην αλληλέγγυα υποστήριξη από Γερμανούς αλληλέγγυους.

We continue to support the refugees and immigrants in need and collect medicines to send to hospitality centers which forward their demand to us. In November we have sent an important quantity of medicines to the refugee center at Katerini in Macedonia, bought thanks to the solidarity movement Secours Populaire Francais. We have also assisted other centers, as also the Social Solidarity Pharmacy at Patissia in Athens, thanks to the solidarity help of German and other supporters.