Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Αττική. Σήμερα παραδώσαμε στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στον Σκαραμαγκά στο ιατρείο του ΕΟΔΥ μεγάλη ποσότητα φαρμάκων που έστειλαν Γερμανοί αλληλέγγυοι, κυρίως αντιβιώσεις, αντιβηχικά και φάρμακα για χρόνιες παθήσεις όπως αντιχολιστερινικά.

We always support the refugees and the immigrants living in Attica. Today we handed over to the Dispensary of the National Public Health Organization at the Refugee Hospitality Center of Skaramagas an important number of medicines sent by German solidarity friends, mainly antibiotics, cough medicines, as well as cholisterol and other medicines for chronic ailments.