Για την LORRAINE GRÈCE SOLIDARITÉ SANTÉ

Η αλληλέγγυα συλλογικότητα LORRAINE GRÈCE SOLIDARITÉ SANTÉ στο Νανσύ της Γαλλίας στηρίζει από την αρχή της λειτουργίας του το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας σταθερά και αδιάλειπτα και ενημερώνει την κοινή γνώμη στη Γαλλία για τις ανάγκες μας και τις ανάγκες της χώρας για να είναι δυνατή η καθολική πρόσβαση στην υγεία. Όπως πρόσφατα σε ραδιοφωνική εκπομπή στο Νανσύ.

L’ association LORRAINE GRÈCE SOLIDARITÉ SANTÉ soutien le Dispensaire Solidaire Social d’ Athènes de puis son ouverture. Grace a leurs donations, ainsi que grace au support de tous nos amis solidaires on continue notre fonctionnement. En plus LORRAINE GRÈCE SOLIDARITÉ SANTÉ informe l’ opinion publique francaise sur nos besoins et sur les besoins du pays afin que l’ acces a la Sante soit possible pour tous.