Για τον Hans-Peter Koch

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας δεν ξεχνά τον αείμνηστο σύντροφό μας Hans-Peter Koch, που υποστήριξε το έργο μας έντονα μέσω της δημοσιογραφίας και της αλληλέγγυας συλλογικότητας στην Κωστάντζα, έως το θάνατό του πέρυσι. Η μνήμη και οι πράξεις του θα παραμείνουν πάντα μαζί μας.

The Social Solidarity Clinic of Athens always remeber comarade Hans-Peter Koch, who supported strongly the Clinic as a journalist and through the solidarity community of Kostanza right to his death last year. His memory and his acts will always be with us.