Στηρίζουμε το Άσυλο Ανιάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - kifa-athina.gr

Συνεχίζοντας να στηρίζουμε δομές που έχουν επείγουσες ανάγκες μέσα στην πανδημία, στα μέσα Απριλίου 2020 παραδώσαμε στο Άσυλο Ανιάτων υγειονομικό υλικό και τέσσερις νεφελοποιητές με μεγάλη ποσότητα εισπνεόμενων φαρμάκων που προέρχονται από δωρεές αλλλέγγυων. Επίσης παραδώσαμε φάρμακα για ειδικές περιπτώσεις ασθενών στο Κέντρο Κράτησης στην Πέτρου Ράλλη.

We continue as always to support those in need. In mid April we handed over to the Athens Hospice medical supplies as well as four nebulizes together with inhalants provided by solidarity donators. We also handed over specialy needed medicines to the migrants’ detention center in P. Ralli str. in Athens.