ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Το 2020 η ελληνική κοινωνία εξαιτίας της πανδημίας βρέθηκε για μία ακόμα φορά αντιμέτωπη με μια πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση. Βασικός υπεύθυνος για τον πολλαπλασιασμό των φαινομένων ανθρωπιστικής κρίσης παραμένει η κυβέρνηση και οι πολιτικές αποφυγής λήψης μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και την προστασία των ευπαθών και αδύναμων […]