Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας

μια σειρά podcast για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Για να καταλάβουμε ίσως τον εαυτό μας, για να καταλάβουμε σίγουρα τους άλλους, παιδιά και μεγαλύτερους