Στηρίζουμε τους ευάλωτους

Στις 4 Ιουνίου παραδώσαμε είδη πρώτης ανάγκης στο Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και Προσφύγων στο πολιτιστικό κέντρο της Κοινότητας του Κογκό. Τέσσερις παλέτες με τρόφιμα, είδη υγιεινής, ρούχα και άλλα. Η Κοινότητα του Κογκό είναι η τρίτη μαζί με την Αφγανική και την κοινότητα της Ακτής Ελεφαντοστού που στηρίζει το Φόρουμ. Τα πράγματα συγκέντρωσαν και δώρισαν τα μέλη του Ιτζεχόε από το Αμβούργο φίλοι και υποστηρικτές του Κοινωνικού Ιατρείου εδώ και χρόνια, με τακτικές αποστολές με παιδικά είδη και παιχνίδια που παραδίδουμε είτε στο Φόρουμ είτε στις Δομές Φιλοξενίας Ριτσώνας και Μαλακάσας.

In early June we have handed over necessitiesto the Greek Forum of Migrants at the cultural centre of the Congo Community : four pallets of foodstuffs, personal hygiene stuff, clothing and other necessities. The Congo Community is supported by the Forum together with the Afgan and Ivory Coast Communities. All the necessities were gathered and donated by the members of the Izehoe solidarity group from Hamburg, who are long time friends and supporters of the Social Solidarity Clinic of Athens and regularly also send children’s clothing and toys that we hand over to the Forum and the refugee hospitality centers of Ritsona and Malakasa.