Μνήμη Φάνη Δημάκη

Στη μνήμη του Φάνη Δημάκη, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου που χάσαμε τον Ιούλιο 2021 τόσο ξαφνικά, οι φίλοι και συνάδελφοί του συγκέντρωσαν αντί στεφάνων δωρεές για την στήριξη του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Αθήνας. Τον θυμόμαστε πάντα.