Τα παιδιά στη Ριτσώνα στο σχολείο

Πραγματοποιήσαμε την τέταρτη αποστολή του φθινοπώρου στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα και παραδώσαμε 100 rapid test για τις ανάγκες των παιδιών που πάνε στο σχολείο, καθώς και 174 εμβόλια ΜΜR απαραίτητα για την εγγραφή των ανεμβολίαστων παιδιών στο σχολείο. Δωρεά όλα των αλληλέγγυων υποστηρικτών της συλλογικότητας του Ιτζεχόε της Γερμανίας, όπως και την προηγούμενη χρονιά.

Η συντονίστρια εκπαίδευσης μας διαβεβαίωσε ότι όλα τα παιδιά καλύφθηκαν πλέον. Οι πρόσφυγες είναι αποφασισμένοι να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο μαζί με τα παιδιά της περιοχής. Αγωνίζονται και επιμένουν. Διαπιστώσαμε εξάλλου ότι το συσσίτιο που παρέχεται είναι απολύτως ανεπαρκές.

During our fourth visit this autumn at the Ritsona Refugee Hospitality Centre we handed over 100 rapid tests for the children who go to school, as well as 174 MMR vaccines, as they are obligatory for the enrollment of the rest of the children. All the above were donated by the solidary supporters of Itzehoe of Germany, who had donated vaccines also last year.

The education coordinator assured us that all the children are at present provided for. The refugees are firm in their decision to send their children to the local public school. During our visit we have also established that the food catered for is absolutely insufficient.