Ο Κύκλος Αλληλεγγύης ενώ κλιμακώνεται η πανδημία

Η γιατρός μας Χαρά Ματσούκα, διευθύντρια αιματολογικού στο Αλεξάνδρα, για τον Κύκλο Αλληλεγγύης και την πανδημία

https://m.soundcloud.com/user-899349255/1055-30-2021a-10?utm_source=Email&utm_campaign=social_sharing&utm_medium=widgetutm_content=https%3A%2F%2Fsoundcloud.com%2Fuser-899349255%2F1055-30-2021a-10