Από τη Νορμανδία στα Κοινωνικά Ιατρεία

Από τη Νορμανδία συλλογικότητα γαλλική που στηρίζει τα Κοινωνικά Ιατρεία επισκέφθηκε το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Αθήνας, συζητήσαμε για την κατάσταση στην υγεία που επιδεινώνεται λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Ελλάδα. Μας πρόσφεραν την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους και ανανεώσαμε τους δεσμούς μας.

French solidarity supporters from Normandie visited the Athens Social Solidarity Clinic. We discussed the deteriorating conditions prevaling in health care, due to the neoliberal policy in Greece. They offered us their support and solidarity and we renewed our ties.